PROFESIONÁLNÍ WEBDESIGN pro vaše internetové stránky

Webdesign je nový pojem, který vznikl spolu s bouřlivým rozvojem Internetu. Jeho význam není zatím ještě přesně ustálený, ale zjednodušeně obsahuje vše co tvoří výslednou podobu WWW stránek. Dobrá internetová firemní prezentace plní několik úloh které je dobré popsat

 • zviditelňuje Vaši firmu na Internetu
 • je prvním kontaktem pomocí Internetu, který s Vámi návštěvník udělá
 • je proto velmi důležité aby učinila dobrý dojem
 • umožňuje velmi rychlou zpětnou odezvu od Vašich zákazníků
 • lze ji dobře zacílit a přitom není příliš nákladná. Posoudíte-li například náklady na inzerci v tištěných médiích nebo výrobu tištěných materiálů vyniknou výhody Internetu (rychlost, aktuálnost, interaktivní a selektivní působení) a zřejmě dojdete k závěru, že nemá cenu pokoušet se ji ošidit

proto Vám nabízíme:

 • Návrh Internetové prezentace v několika variantách s postupným korigováním dle představ zákazníka v několika krocích
 • Začlenění stávajících firemních motivů, značek a log do internetové prezentace
 • Realizaci internetového obchodování s vazbou na IS Vaší firmy
 • Zajišťování rychlé a pravidelné aktualizace Vaší prezentace
 • Sjednocení vzhledu firemních dokumentů pro písemnou i elektronickou komunikaci

způsob realizace:

Kvalitně provedená internetová prezentace představuje pečlivé a promyšlené začlenění všech prvků, které ji tvoří. Vynechání nebo potlačení některého z nich může znamenat nesplnění cílů tohoto projektu a proto jsou důležité všechny.

 • definování jasného cíle, účelu projektu a jeho zaměření na cílovou skupinu nebo skupiny
 • precizní definování vnitřní logiky projektu a jí odpovídající robustní návrh datové struktury
 • výsledkem ovládání projektu musí být přehledná a snadná navigace návštěvníků umožňující intuitivní pohyb po všech stránkách projektu
 • způsob provázanosti jednotlivých stránek projektu musí zohledňovat cíl aplikace a současně obchodní a komunikační model společnosti klienta
 • design a grafika jejich originalita a invence rozhoduje o pocitech návštěvníků a vytváří tzv. první dojem
 • vyhledávače - již od prvopočátku je nutné koncepci projektu přizpůsobovat poznatkům o způsobech vyhledávání na internetu a tím zajistit co nejlepší umístění ve výsledcích vyhledávačů

doporučujeme: